Wymagania do rozdziału
MAKROSKOPOWE WŁAŚCIWOŚCI MATERII A JEJ BUDOWA MIKROSKOPOWAPowrót

Wymagania podstawowe     Wymagania rozszerzone     Wymagania dopełniające

Uczeń...

  1. Model oscylatora harmonicznego i jego zastosowanie w opisie przyrody
  2. Gazy jako układy prawie swobodnych cząsteczek
  3. Ciecze jako układy oddziałujących z sobą cząsteczek
  4. Właściwości sprężyste ciał stałych
  5. Właściwości elektryczne
  6. Właściwości magnetyczne
  7. Zastosowanie różnych materiałów w urządzeniach codziennego użytku

Powrót